If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Քառակուսիների տարբերությունը վերլուծիր արտադրիչների

Խնդիր

Բացիր փակագծերը։
Անհրաժեշտության դեպքում միացրու նման անդամները։
left parenthesis, 2, x, plus, 5, right parenthesis, left parenthesis, 2, x, minus, 5, right parenthesis, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։