Հիմնական նյութ

Լուծել հավասարումները

Այս բաժնի մասին

Սովորեք լուծել գծային հավասարումներ, որոնք պարունակում են մեկ անհայտ։ Օրինակ՝ 2(x+3)=(4x-1)/2+7: