If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժանումով լուծվող մեկ քայլով հավասարումներ

Արի հասկանանք, թե ինչպես կարելի է լուծել ax=b տիպի հանրահաշվական հիմնական հավասարումները։ Հիշիր, որ դու կարող ես ստուգել, թե արդյոք ճիշտ պատասխանն ես գտել՝ քո ստացած պատասխանը հավասարման մեջ փոփոխականի փոխարեն տեղադրելով։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը