If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Օրինակ։ Կառույցի միջոցով արտահայտությունների արժեքի որոշում (ավելի շատ օրինակներ)

Մի քանի օրինակ ևս, որտեղ հաշվում ենք մի քանի փոփոխականով արտահայտությունները: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը