If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Միանդամների ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

Խնդիր

Ո՞րն է 6a-ի, 8a2-ու և 14-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։