If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բազմանդամները վերլուծիր արտադրիչների. ընդհանուր արտադրիչ

Խնդիր

Ուղղանկյան մակերեսը 6n4+20n3+14n2 քառակուսի մետր է։
Ուղղանկյան լայնությունը (մետրերով) հավասար է 6n4,20n3 և 14n2 միանդամների ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին։
Գտիր ուղղանկյան երկարությունն ու լայնությունը։
Լայնություն=
մետր
Երկարություն=
մետր
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։