If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բազմանդամները վերլուծիր արտադրիչների. ընդհանուր արտադրիչ

Խնդիր

Ուղղանկյան մակերեսը 6, n, start superscript, 4, end superscript, plus, 20, n, cubed, plus, 14, n, squared քառակուսի մետր է։
Ուղղանկյան լայնությունը (մետրերով) հավասար է 6, n, start superscript, 4, end superscript, comma, 20, n, cubed և 14, n, squared միանդամների ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին։
Գտիր ուղղանկյան երկարությունն ու լայնությունը։
start text, Լ, ա, յ, ն, ո, ւ, թ, յ, ո, ւ, ն, end text, equals
մետր
start text, Ե, ր, կ, ա, ր, ո, ւ, թ, յ, ո, ւ, ն, end text, equals
մետր
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։