Հիմնական նյութ
Այժմ.0:00Ընդհանուր տևողությունը.3:46

Երկու փոփոխականով քառակուսային հավասարման վերլուծությունը արտադրիչների. խմբավորում

Բազմանդամների վերլուծումն արտադրիչների: Քառակուսային տեսք