If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ավագ անդամի 1 գործակից ունեցող քառակուսային եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների

Սովորիր, թե ինչպես կարող ենք քառակուսային եռանդամը վերլուծել արտադրիչների՝ ներկայացնելով այն երկու գծային երկանդամների արտադրյալի տեսքով։ Օրինակ՝  x²+5x+6=(x+2)(x+3)։
Դասակարգել ըստ