Հիմնական նյութ

Նախապատրաստում. քառակուսային հավասարման վերլուծում արտադրիչների․ ներածություն