If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Սովորիր խմբավորման մեթոդի գործածության մասին: Օրինակ՝ կարող ենք օգտագործել խմբավորման եղանակը և 2x²+8x+3x+12 արտահայտությունը գրել որպես (2x+3)(x+4):
Դասակարգել ըստ