Հիմնական նյութ
Սովորիր խմբավորման մեթոդի գործածության մասին: Օրինակ՝ կարող ենք օգտագործել խմբավորման եղանակը և գրել 2x²+8x+3x+12 արտահայտությունը որպես (2x+3)(x+4):.
Դասակարգել ըստ