If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 15

Դաս 8: Քառակուսային եռանդամը վերլուծել արտադրիչների քառակուսիների տարբերության բանաձևով

Քառակուսիների տարբերություն. ներածություն

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Ստորև ներկայացված ուղղանկյան մակերեսը left parenthesis, x, squared, minus, 16, right parenthesis քառակուսի մետր է, իսկ լայնությունը՝ left parenthesis, x, plus, 4, right parenthesis մետր:
Ի՞նչ արտահայտությամբ կարող ենք ներկայացնել ուղղանկյան երկարությունը:
start text, Ե, ր, կ, ա, ր, ո, ւ, թ, յ, ո, ւ, ն, end text, equals
մետր:
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։