If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 15

Դաս 8: Քառակուսային եռանդամը վերլուծել արտադրիչների քառակուսիների տարբերության բանաձևով

Քառակուսիների տարբերության վերլուծումն արտադրիչների

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Վերլուծիր արտադրիչների:
81, minus, 4, x, squared, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։