If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 15

Դաս 9: Քառակուսային եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների․ լրիվ քառակուսի

Լրիվ քառակուսիներ. ներածություն

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Ներկայացրու երկու երկանդամների արտադրյալի տեսքով․
x, squared, plus, 6, x, plus, 9, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։