If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժանարար և բաժանելիություն

Խնդիր

Ուսուցիչը գրատախտակին գրել է հետևյալ արտադրյալը.
left parenthesis, 2, a, squared, right parenthesis, left parenthesis, 9, a, squared, minus, 16, right parenthesis, equals, 18, a, start superscript, 4, end superscript, minus, 32, a, squared
Ստեփանը պնդում է, որ 9, a, squared, minus, 16 երկանդամը 18, a, start superscript, 4, end superscript, minus, 32, a, squared երկանդամի բաժանարար է:
Կարենը պնդում է, որ 18, a, start superscript, 4, end superscript, minus, 32, a, squared երկանդամը բաժանվում է (9, a, squared, minus, 16)-ի:
Նրանցից ո՞վ է ճիշտ:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։