If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 16

Դաս 9: Քառակուսային ֆունկցիաների հատկությունները և տեսքերը

Քառակուսային ֆունկցիաների մաքսիմումի կետերի համեմատում

Տրված են մի քանի քառակուսային ֆունկցիաներ՝ ներկայացված տարբեր տեսքերով: Գտնում ենք նվազագույն մաքսիմումի արժեքն ունեցող ֆունկցիան: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը