If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Քառակուսային ֆունկցիայի վերաբերյալ տեքստային խնդիր (ստանդարտ տեսք)

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Ռազմիկը պրոֆեսիոնալ ջրասուզակ է։
Նրա բարձրությունը ծովի մակարդակից (արտահայտված մետրերով) սուզվելուց x վայրկյան անց մոդելավորվում է հետևյալ արտահայտությամբ․
d, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, x, squared, minus, 10, x
Սուզվելուց քանի՞ վայրկյան անց Ռազմիկի բարձրությունը ծովի մակարդակից կլինի ամենացածրը։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text
վայրկյան
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։