Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը4:25

Քառակուսային հավասարման լուծումը` քառակուսի արմատ հաշվելով. ռազմավարություն

Քառակուսային հավասարման լուծումը` քառակուսի արմատ հաշվելով