Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը2:18

Քառակուսային հավասարման լուծումը` քառակուսի արմատ հաշվելով