If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 16

Դաս 5: Քառակուսային հավասարումների լուծումը` արտադրիչների վերլուծելով

Լուծիր քառակուսային հավասարումը կառուցվածքների միջոցով

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Գտիր x-ի մեկ արժեք, որը լուծում է տրված հավասարման համար․
left parenthesis, x, squared, minus, 8, right parenthesis, squared, plus, x, squared, minus, 8, equals, 20
x, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։