If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 16

Դաս 7: Քառակուսային հավասարման լուծումների բանաձևը

Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձև

Խնդիր

Լուծիր հավասարումը:
6, plus, 2, x, squared, minus, 3, x, equals, 8, x, squared
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։