If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ձգել (կամ սեղմել) և անդրադարձել պարաբոլը

Խնդիր

g ֆունկցիան կարելի է դիտարկել որպես f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared ֆունկցիայի ձգված (սեղմված) տարբերակ։
Գրիր g, left parenthesis, x, right parenthesis-ի հավասարումը։
g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։