If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 16

Դաս 4: Քառակուսային ֆունկցիայի տեսքը՝ արտահայտված պարաբոլի գագաթի կոորդինատներով

Կառուցիր պարաբոլի գագաթի կոորդինատներով տրված քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկը

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Գրաֆիկորեն ներկայացրու ֆունկցիան:
g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, left parenthesis, x, minus, 6, right parenthesis, squared, plus, 1
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։