Հիմնական նյութ

Իռացիոնալ թվեր

Այս բաժնի մասին

Սովորիր իռացիոնալ թվերի և դրանց տարբերակելու եղանակների մասին: