If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 8

Դաս 2: Թվաբանական պրոգրեսիաների կառուցումը

Թվաբանական պրոգրեսիաների ռեկուրենտ (անդրադարձ) և n-րդ անդամի բանաձևերի փոխակերպումը

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

{g(1)=51g(n)=g(n1)+2
Գտիր n-րդ անդամի բանաձև g(n)-ի համար։
g(n)=
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։