If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Դասընթաց․ (Հանրահաշիվ I)  > Բաժին 8

Դաս 2: Թվաբանական պրոգրեսիաների կառուցումը

Թվաբանական պրոգրեսիաների ռեկուրենտ (անդրադարձ) և n-րդ անդամի բանաձևերի փոխակերպումը

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

{g(1)=51g(n)=g(n1)+2\begin{cases} g(1)=51 \\\\ g(n)=g(n-1)+2 \end{cases}
Գտիր n-րդ անդամի բանաձև g, left parenthesis, n, right parenthesis-ի համար։
g, left parenthesis, n, right parenthesis, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։