If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Երկրաչափական պրոգրեսիաների ռեկուրենտ և անալիտիկ բանաձևերի փոխակերպումը

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

{h(1)=26h(n)=h(n1)(9)\begin{cases} h(1)=-26 \\\\ h(n)=h(n-1)\cdot(-9) \end{cases}
Գտիր h, left parenthesis, n, right parenthesis n-րդ անդամի բանաձևը։
h, left parenthesis, n, right parenthesis, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։