Հիմնական նյութ
Գծային հավասարումների համակարգը սովորաբար ունենում է մեկ լուծում, բայց երբեմն այն կարող է ունենալ ոչ մի (զուգահեռ ուղիղներ) կամ անվերջ (նույն ուղիղը) լուծումներ։ Այս տեսությունն ամփոփում է բոլոր երեք տարբերակները։.

Հավասարումների համակարգերի լուծումների քանակը