Հիմնական նյութ

Գծային հավասարումներ և գրաֆիկներ

Այս բաժնի մասին

Սովորիր երկու անհայտով գծային հավասարումների մասին և ինչպես կարելի է դրանք ներկայացնել գրաֆիկով կամ աղյուսակով։