If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Գոյություն ունի գծային հավասարումների երեք հիմնական տեսք. y - y_1 = m(x - x_1) տեսք, ստանդարտ տեսք և y=ax+b տեսք: Այս հոդվածում մենք դրանք բոլորը կրկնում ենք:
Դասակարգել ըստ