Հիմնական նյութ
Ուղղի թեքությունն իր զառիվայր կամ զառիվեր լինելու չափումն է։ Մաթեմատիկորեն այն սահմանվում է որպես y-ի փոփոխության և x-ի փոփոխության քանորդ։.