Հիմնական նյութ

Անհավասարումներ (համակարգեր և գրաֆիկներ)

Պարապել
Տեքստային խնդիրներ։ Երկու անհայտով անհավասարումներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տեքսային խնդիրներ։ Անհավասարումների համակարգերՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Կառուցվածքի վերլուծում գծային անհավասարումների միջոցովՃիշտ պատասխանիր 6 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Այս բաժնում կսովորես գծել x+2y>5 տիպի անհավասարումների գրաֆիկները։ Դա կօգնի լուծման մեջ։ Նաև կսովորես լուծել անհավասարումների համակարգեր և օգտագործել այն իրական կյանքում։