Անհավասարումներ (համակարգեր և գրաֆիկներ)

Այս բաժնի մասին

Այս բաժնում կսովորես գծել x+2y>5 տիպի անհավասարումների գրաֆիկները։ Դա կօգնի լուծման մեջ։ Նաև կսովորես լուծել անհավասարումների համակարգեր և օգտագործել այն իրական կյանքում։