Ցուցչային հավասարումներ և լոգարիթմներ

Այս բաժնի մասին

Սովորիր լոգարիթմների մասին, որոնք աստիճանացույցերի հակադարձներն են։ Օգտագործիր լոգարիթմները տարբեր հավասարումներ լուծելիս։ Այնուհետև վերլուծիր լոգարիթմական և ցուցչային ֆունկցիաները և դրանց գրաֆիկները։