If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գրաֆիկորեն ներկայացնել շրջանագիծը, եթե տրված է նրա ստանդարտ հավասարումը։

Խնդիր

Գրաֆիկորեն ներկայացրու left parenthesis, x, minus, 5, right parenthesis, squared, plus, left parenthesis, y, minus, 2, right parenthesis, squared, equals, 16 շրջանագիծը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։