If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտիր բարդ ֆունկցիաների արժեքները

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Տրվա.ծ է
g(x)=3x2h(x)=9x\begin{aligned} g(x)&=\dfrac{3}{x-2}\\\\ h(x)&=9x \end{aligned}
Դանիելը փորձում է հաշվել left parenthesis, g, circle, h, right parenthesis, left parenthesis, 7, right parenthesis, բայց նա սխալ է թույլ տվել։ Ահա նրա աշխատանքը.
Քայլ 1g(7)=372=35Քայլ 2h(7)=9(7)=63Քայլ 3(gh)(7)=3563=1895\begin{array}{lrl} \text{Քայլ 1}&g(7) &= \dfrac{3}{7-2}\\\\ &&=\dfrac{3}{5}\\\\ \text{Քայլ 2}&h(7) &= 9(7)\\\\ &&= 63\\\\ \text{Քայլ 3}&(g \circ h)(7) &=\dfrac{3}{5} \cdot 63\\\\ &&=\dfrac{189}{5} \end{array}
Ո՞րն է Դանիելի սխալը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։