If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բարդ ֆունկցիաների գտնելը

Տրված է, որ f(x)=√(x²-1) և g(x)=x/(1+x)։ Փորձում ենք գտնել f(g(x)) և g(f(x)) բարդ ֆունկցիաները։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը