If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ֆունկցիաների ձևափոխում

Խնդիր

start color #e84d39, g, end color #e84d39start color #11accd, f, end color #11accd-ի ձևափոխված տարբերակն է։ Ստորև բերված են start color #11accd, f, end color #11accd-ի գրաֆիկը կապույտ հոծ գծով և start color #e84d39, g, end color #e84d39-ի գրաֆիկը՝ կարմիր կետագծով։
Ո՞րն է start color #e84d39, g, end color #e84d39-ի բանաձևը՝ արտահայտված start color #11accd, f, end color #11accd-ով։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։