Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը11:10

Քառակուսի արմատ պարունակող հավասարումներ և կողմնակի լուծումներ․ ներածություն