If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ուղիղ և հակադարձ համեմատականությունների տարբերակումը․ աղյուսակ

x և y փոփոխականների արժեքները տրված են աղյուսակով։ Որոշում ենք՝ արդյոք փոփոխականները ուղիղ համեմատական են, թե հակադարձ։ Հեղինակներ՝ Սալ Քան և «Monterey Institute for Technology and Education»

Տեսանյութի սղագրությունը