Հիմնական նյութ

Եռանկյունաչափություն

Սովորիր
Այս դասում չկան հասանելի տեսանյութեր և ուսուցողական նյութեր
Պարապել
Օգտագործիր Պյութագորասի եռանկյունաչափական նույնությունըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Սովորիր
Այս դասում չկան հասանելի տեսանյութեր և ուսուցողական նյութեր
Պարապել
Սինուս ֆունկցիաների միջնագիծը՝ ըստ հավասարմանՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Սովորիր
Այս դասում չկան հասանելի տեսանյութեր և ուսուցողական նյութեր
Պարապել
Սինուս ֆունկցիաների պարբերությունը՝ ըստ հավասարմանՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Սովորիր
Այս դասում չկան հասանելի տեսանյութեր և ուսուցողական նյութեր
Պարապել
Կառուցիր սինուս ֆունկցիաներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Սովորիր (sin(x), cos(x) և tan(x)) հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունների սահմանումները և օգտագործիր բարդ եռանկյունաչափական ֆունկցիաները տարբեր նպատակներով։