Հիմնական նյութ

Թվաբանություն

Փնտրում ես «Նպատակներ» բաժի՞նը: Սեղմիր այստեղ, որպեսզի սկսես կամ շարունակես նվաճել Թվաբանություն նպատակը:

Սկսել
Պարզ գումարում և հանում

Գումարումն ու հանումը ողջ մաթեմատիկայի հիմքն են: Ուսուցողական տեսանյութում ներկայացնում ենք միանիշ թվերի գումարում և հանում:
Սկսիր սովորել