Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը2:30

Եռանիշ թվերի գումարումը կարգային արժեքի միջոցով։ Մաս 2

Տեսանյութի սղագրությունը

Ես ուզում եմ մեր նախորդ տեսանյութը շարունակենք և ավելի մանրամասն հասկանանք, թե ինչպես էր մեր կատարած գումարման մեթոդը աշխատում։ Նկատի՛ր, որ 536-ը մենք կարող ենք բացել և գրել այսպես՝ 500 + 3 տասնյակ (30-ը՝ 3 տասնյակ) գումարած 6։ Եվ 398 կարող ենք գրել այսպես՝ 300 + 90 (կամ 9 տասնյակ) + 8։ Սկսենք 6-ից և 8-ից։ 6-ին գումարած 8 հավասար է 14-ի։ Մենք նախորդ տեսանյությում գրել էինք այս գործողությունը։ 14-ը նույն 10-ին գումարած 4-ն է։ Չորս միավորը գրում ենք վեցի և ութի տակ, և քանի որ տասը տասի բազմապատիկ է, գրում ենք այն տասնյակների դիրքում։ Այստեղ գրում ենք տասը։ 10+30+90 հավասար է 130-ի։ 30-ը կամ 3 տասնյակը տասին բազմապատիկ է, մենք թողնում ենք տասնյակների դիրքում։ Եվ հարյուրը, քանի որ հարյուրի բազմապատիկ է, տեղափոխում ենք հարյուրակների դիրք։ Ահա, գրում ենք այստեղ 100։ Հարյուրին գումարած հինգ հարյուր գումարած երեք հարյուր։ Նախորդ տեսանյութում գրել էինք 100+500+300 հավասար է 900-ի։ Այստեղ գրում ենք 900 ։ Եվ 934-ը հավասար է 900+30+4։