Հիմնական նյութ

Բացասական թվեր

Այս բաժնի մասին

Ծանոթացիր 0-ից փոքր թվերին և դրական թվերի հետ դրանց առնչությանը: Գումարիր, հանիր, բազմապատկիր և բաժանիր բացասական թվերը: