Հիմնական նյութ
Սովորիր բացարձակ արժեքը դիտարկել որպես թվի՝ զրոյից ունեցած հեռավորություն, և պարապիր բացարձակ արժեքներ գտնել:.