If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Խառը թվերի բաժանում

Խնդիր

Բաժանիր։ Քանորդը գրիր պարզեցված տեսքով։
4, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, colon, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։