If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Խառը թվեր և անկանոն կոտորակներ․ ամփոփում

Վերհիշիր, թե ինչպես ենք խառը թվերը ներկայացնում անկանոն կոտորակների տեսքով, իսկ անկանոն կոտորակները՝ խառը թվերի:  Իսկ հետո մի քանի խնդիր լուծիր:

Ինչ է անկանոն կոտորակը

Անկանոն կոտորակում համարիչը մեծ կամ հավասար է հայտարարին։
Ստորև անկանոն կոտորակների օրինակներ են.
start fraction, 9, divided by, 4, end fraction, ;, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, ;, start fraction, 7, divided by, 3, end fraction

Ինչ է խառը թիվը

Խառը թիվը բաղկացած է ամբողջ թվից և կանոնավոր կոտորակից։
Ստորև խառը թվերի օրինակներ են.
4, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, ;, 1, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction, ;, 12, start fraction, 5, divided by, 6, end fraction

Խառը թվերը ներկայացնել անկանոն կոտորակների տեսքով

3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction-ը ներկայացրու անկանոն կոտորակի տեսքով։
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start fraction, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #11accd, 5, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, divided by, 5, end fraction
3, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 19, divided by, 5, end fraction
Խառը թվերը անկանոն կոտորակների տեսքով ներկայացնելու մասին ավելին սովորելու համար նայիր այս տեսանյութը։
Խնդիր 1ա
  • Ընթացիկ
Ներկայացրու անկանոն կոտորակի տեսքով։
5, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4

Ուզո՞ւմ ես նմանատիպ այլ խնդիրներ փորձել։ Լուծիր այս վարժությունը:

Անկանոն կոտորակը ներկայացնել խառը թվի տեսքով

start fraction, 10, divided by, 3, end fraction-ը ներկայացրու խառը թվի տեսքով։
start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, equals, 1, start text, space, ա, մ, բ, ո, ղ, ջ, end text
Տեսնենք, թե քանի ամբողջ կարող ենք ստանալ start fraction, 10, divided by, 3, end fraction-ից։
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, divided by, 3, end fraction
empty space, equals, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
empty space, equals, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #11accd, 1, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
start fraction, 10, divided by, 3, end fraction, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, end color #1fab54
Անկանոն կոտորակները խառը թվերի տեսքով ներկայացնելու մասին ավելին սովորելու համար նայիր այս տեսանյութը։
Խնդիր 2ա
  • Ընթացիկ
Ներկայացրու խառը թվի տեսքով։
start fraction, 13, divided by, 8, end fraction, equals
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4

Ուզո՞ւմ ես նմանատիպ այլ խնդիրներ փորձել։ Լուծիր այս վարժությունը:

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: