Հիմնական նյութ

Երկրաչափություն

Փնտրում ես «Նպատակներ» բաժի՞նը: Սեղմիր այստեղ, որպեսզի սկսես կամ շարունակես նվաճել Երկրաչափություն նպատակը:

Սկսել
Ուղիղներ, հատվածներ և ճառագայթներ

Արի գծենք կետեր, ուղիղներ, հատվածներ և ճառագայթներ։ Մենք նաև կճանաչենք և միմյանցից կտարբերենք ուղղահայաց և զուգահեռ պատկերները։
Սկսիր սովորել