Հիմնական նյութ
Կրկնիր հակադիր անկյունների հիմունքները և փորձիր լուծել որոշ վարժություններ։.
Դասակարգել ըստ