Հիմնական նյութ

Մակերես և պարագիծ

Պարապել
Գտնել եռանկյան հիմքն ու բարձրությունըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Եռանկյան մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Գտնել անհայտ կողմը, երբ տրված է եռանկյան մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Մակերեսը և պարագիծը օգնում են մեզ պարզել երկչափ մարմինների չափսերը: Կսկսենք ուղղանկյան մակերեսից ու պարագծից, այնուհետև կանդրադառնանք ավելի բարդ երկրաչափական մարմիններին, ինչպիսիք են եռանկյունը և շրջանը: