Հիմնական նյութ

Գտնել պարագիծը՝ հաշվելով միավոր քառակուսիները

Սովորիր գտնել պարագիծը՝ հաշվելով միավոր քառակուսիները։ Մենք կսկսենք ուղղանկյուններից, հետո կփորձենք աշխատել նաև անկանոն պատկերների հետ։.
Դասակարգել ըստ