Հիմնական նյութ

Ուղիղներ, հատվածներ և ճառագայթներ. ամփոփում

Կրկնիր ուղիղների, հատվածների և ճառագայթների հիմունքները։   Տարբերակիր և գծիր ուղիղներ, հատվածներ և ճառագայթներ վարժություններում։  .