Հիմնական նյութ

Ծավալ և մակերևույթի մակերես

Բարձրացրու մակարդակդ վերոնշյալ հմտություններում և հավաքիր մինչև 300 վարպետության միավոր
Պարապել
Բազմանիստի փռվածքըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Գտնել մակերևույթի մակերեսը՝ գումարելով նիստերի մակերեսներըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Մակերևույթի մակերեսը՝ ցանցովՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Մակերևույթի մակերեսՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Մակերևույթի մակերեսի տեքստային խնդիրներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Ծավալի և մակերևույթի մակերեսի տեքստային խնդիրներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Բարձրացրու մակարդակդ վերոնշյալ հմտություններում և հավաքիր մինչև 600 վարպետության միավոր
Պարապել
Գլանի ծավալըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Կոնի ծավալըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Գնդի ծավալըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Գլանի, գնդի ու կոնի ծավալը․ տեքստային խնդիրներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
0/100 միավոր
Բարձրացրու մակարդակդ վերոնշյալ հմտություններում և հավաքիր մինչև 400 վարպետության միավոր
Բարձրացրու մակարդակդ վերոնշյալ հմտություններում և 1300 վարպետության միավոր հավաքիր

Այս բաժնի մասին

Ծավալն ու մակերևույթի մակերեսն օգնում են մեզ պարզել եռաչափ մարմինների չափսերը։ Կսկսենք ուղղանկյունանիստի ծավալից ու մակերևույթի մակերեսից, այնուհետև կանդրադառնանք մյուս եռաչափ մարմիններին, ինչպիսիք են կոնը և գունդը։