Հիմնական նյութ

Ծավալ և մակերևույթի մակերես

Պարապել
Բազմանիստի փռվածքըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Գտնել մակերևույթի մակերեսը՝ գումարելով նիստերի մակերեսներըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Մակերևույթի մակերեսը՝ ցանցովՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Մակերևույթի մակերեսՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Մակերևույթի մակերեսի տեքստային խնդիրներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Ծավալի և մակերևույթի մակերեսի տեքստային խնդիրներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պարապել
Գլանի ծավալըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Կոնի ծավալըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Գնդի ծավալըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Գլանի, գնդի ու կոնի ծավալը․ տեքստային խնդիրներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Ծավալն ու մակերևույթի մակերեսն օգնում են մեզ պարզել եռաչափ մարմինների չափսերը։ Կսկսենք ուղղանկյունանիստի ծավալից ու մակերևույթի մակերեսից, այնուհետև կանդրադառնանք մյուս եռաչափ մարմիններին, ինչպիսիք են կոնը և գունդը։